நான் மகான் அல்ல

.

அவுஸ்ரேலிய வெள்ளித் திரையில் 20ம் திகதி முதல் காண தயாராகுங்கள்     

                                    நான் மகான் அல்லகார்த்தி , கஜோல் அகர்வால் , மற்றும் பலரின் நடிப்பிலும், யுவன் சங்கர் ராஜாவின் இசையிலும், சுதந்திரனின் நெறியாள்கையிலும் உருவான திரை காவியம் நான் மகான் அல்ல
காட்சி விபரங்கள்
Sydney Show Time
     Date            Time                            Theatre                   

20/8/2010   Fri  09:15 PM      Greater Union Cinema 2 - Westfield Shopping Center Burwood
21/8/2010   Sat 06:00 PM     Greater Union Cinema 2 - Westfield Shopping Center Burwood
21/8/2010   Sat   09:15 PM     Greater Union Cinema 2 - Westfield Shopping Center Burwood
22/8/2010   Sun   06:00 PM    Greater Union Cinema 2 - Westfield Shopping Center Burwood
23/8/2010    Mon  08:45 PM  Greater Union Cinema 2 - Westfield Shopping Center Burwood

No comments: