ஈழத்தமிழர் கழகம் நடாத்திய அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டிழுப்பு ஞாயிறு மாலை இடம் பெற்றது அதன் முடிவுகள் பற்றி கழகச் செயலாளர் திரு ஈழலிங்கம் அறியதந்தவை.

1 comment:

Raj said...

only 2000 ticket were printed. But 4th price winners number - 03074

3074 > 2000