சிட்னி / மெல்பேர்ன் / கன்பரா / பிரிஸ்பேனில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் 2024

 .

உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்                              

சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2024

12 - 07- 2024  Fri  Kalaizu Chuwei 2024  6.30 pm Bowman Hall

03 - 08 - 2024 Sat  இசை வேள்வி
                                at 4:30 pm C3 Auditorium, Silverwater NSW 2128

12 - 10 -2024  Sat   J/ Central College OBA'S Musical program

20- 10 - 2024  Sun   சிலப்பதிகார போட்டிகள்

                                21 ரோஸ் கிரசண்ட் ரீஜண்ட்ஸ் பார்க் NSW2143              

30- 11 - 2024  Sat    3வது சிலப்பதிகார மாநாடு

                                21 ரோஸ் கிரசண்ட் ரீஜண்ட்ஸ் பார்க் NSW2143

01 - 12 - 2024  Sun 
3வது சிலப்பதிகார மாநாடு
                                21 ரோஸ் கிரசண்ட் ரீஜண்ட்ஸ் பார்க் NSW2143


மெல்பேர்னில்   நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2024

06 - 07 -2024 Sat  DISCO night Melbourne Tamil Nightclup.

கன்பராவில்  நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2024


குயின்ஸ்லாந்தில்  நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2024

பெர்த்தில்  நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2024

02 - 06 - 2024  Sun   பெர்த் பால முருகன் கோவில் - ஆண்டு நிதி திரட்டும் இரவு உணவு


No comments: