வன்னி ஹோப் - மட்டக்களப்பு மாவட்டம் புத்தூர் கதிரவெளி கிராமத்தில் வாழ்வதற்கு தங்குமிடம்.

 

வன்னி ஹோப்


மட்டக்களப்பு, கதிரவெளியில் அமைந்துள்ள புத்தூர் மிகவும் பின்தங்கிய மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கிராமமாகும், இது பல தலைமுறைகளாக பழங்குடி சமூகத்தினரால் வசித்து வருகிறது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் வாகரை பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் அமைந்துள்ள இந்த கிராமத்தில் வறுமைக் கோட்டின் கீழ் வாழும் சுமார் 75 குடும்பங்கள் தங்கள் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய போராடுகின்றன. வேலையின்மை மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பொருளாதார வாய்ப்புகள் போன்ற பல சவால்களை பழங்குடியினர் எதிர்கொள்கின்றனர்.

மார்ச் 2024 இல் வன்னி ஹோப் ஃபீல்ட் குழுவால் (the Vanni Hope Field team) நடத்தப்பட்ட சமீபத்திய மதிப்பீடு, பல குடும்பங்கள் மற்றும் சமூக உறுப்பினர்களுடன் நேர்காணல்களை உள்ளடக்கியது, கிராமத்தின் அவசரத் தேவைகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. பெரும்பான்மையான குடும்பங்கள் தென்னை ஓலையால் வேயப்பட்ட குடிசைகளில் வசிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு உடனடி மனிதாபிமான உதவி கடுமையாகத் தேவைப்படுகிறது. பெரும்பாலான குடும்பங்கள் தங்கள் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்த இடைக்கால அல்லது அரை நிரந்தர தங்குமிடங்களின் தேவையை வெளிப்படுத்தின.

தேவைகள் / Problems
மழை அல்லது வறண்ட காலங்களில் அவர்களால் குடிசையில் இருக்க முடியாது, எனவே அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் வெளியே தூங்குகிறார்கள். இப்பகுதியில் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் குடும்பங்கள் என்ற வகையில் அவர்களுக்கு வீடு கட்டுவதற்கான வாய்ப்புகளும் வளங்களும் இல்லை. அவர்களுக்கு சிறந்த வாழ்க்கை நிலைமைகள் தேவைப்படுகின்றன, ஆனால் தேவையான முன்னேற்றங்களைச் செய்வதற்கான வளங்கள், திறன் மற்றும் திறன்களில் வரம்புகளை எதிர்கொள்கின்றனர், இது அவர்களின் தேவைகளுக்கு பெரும்பாலும் மனிதாபிமான உதவியைச் சார்ந்திருக்க நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறது.

நோக்கங்கள்
தேவைப்படும் குடும்பங்களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட புகலிடங்களுக்கு நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்குதல்.
பணியின் நோக்கம்

ஆரம்ப அவசரகால பதிலாக இலக்கு மக்கள்தொகையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு தற்காலிக தங்குமிட ஆதரவை இந்த திட்டம் வழங்கும். தேவைகள் மதிப்பீடு மற்றும் முன்னுரிமையின் அடிப்படையில், மலிவான தற்காலிக தங்குமிடங்களை நிர்மாணிக்க இந்த திட்டம் உதவும். ஒவ்வொரு அரை நிரந்தர தங்குமிடமும் சுமார் 15 X 15 சதுர அடி அளவில், சிமென்ட், மணல் மற்றும் செங்கல் போன்ற பொருட்களால் கட்டப்படும். இந்த கட்டுமானத்தில் அஸ்திவாரம் போடுவது, தங்குமிடத்தை சுற்றி சுவர்கள் கட்டுவது, தகர ஷீட்டுகளால் மூடப்படுவது ஆகியவை அடங்கும். இது குறைந்தபட்ச தரத்தை பூர்த்தி செய்யும் பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பான தங்குமிடத்தை உறுதி செய்கிறது.

செலவுகள் 
ஐந்து (புகலிடங்களை) நிர்மாணிப்பதற்கான மொத்த செலவினம் 1,500,000.00 US$. 5,000.00 AUD $ 7,500.00
ஒவ்வொரு நிழல் நிர்மாணச் செலவு ரூபா 300,000.00 US$ 1,000.00. AUD $ 1,500.00

அதற்கான video link கீழேNo comments: