ஸ்ரீ நரசிம்ம ஜெயந்தி 2024 - புதன்கிழமை, 22 மே 2024


 

உக்ரம், வீரம், மஹா விஷ்ணு

ஜ்வலந்தம், சர்வதோமுகம்

நரசிம்மம் பீசாணம் பத்ராம்

மிருத்யோர் மிருத்யும் நமாமி அஹம்

விஷ்ணு பகவான், இந்த பூமியில் தீய ஆட்சியை நிறுத்தவும், எல்லா இடங்களிலும் அமைதியையும் செழிப்பையும் கொண்டு வரவும் பத்து அவதாரங்களை எடுத்ததாக அறியப்படுகிறது. நரசிம்ம அவதாரம் விஷ்ணுவின் நான்காவது அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் அவர் தனது தீவிர பக்தரான பிரஹலாதனையும் மனித இனத்தையும் தீய பிடியில் இருந்து ஹிரண்ய கஷிபுவின் வடிவத்தில் பாதுகாக்க அரை மனிதன் அரை சிங்க வடிவத்தை எடுத்தார்.
ஸ்ரீ நரசிம்ம ஜெயன்No comments: