பொங்கல் (பிரத்யேக அழைப்பிதழ் மட்டுமே நிகழ்வு)

 

நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநில அரசு பாராளுமன்றத்தில் பொங்கல்

RSVP:  அழைப்பிதழ் பெற்றவர்கள் பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதிக்குள் செயலாளருக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்


கூட்டமைப்பு பாராளுமன்றத்தில் பொங்கல்RSVP:  அழைப்பிதழ் பெற்றவர்கள் பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதிக்குள் செயலாளருக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்


No comments: