மெல்பனில் எழுத்தாளர் முருகபூபதிக்கு பாராட்டு விழா


எழுத்தாளர் முருகபூபதி பாராட்டுவிழா நிகழ்ச்சி ஒத்திவைக்கப்படுகிறது.

எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 04 ஆம் திகதி ( 04-11-2023 ) சனிக்கிழமை,  மெல்பனில்,  பேர்விக் மூத்த பிரஜைகள்

 மண்டபத்தில் ( Berwick Senior Citizen’s Hall – 112, High Street , Berwick – 3806  )  நடைபெறவிருந்த எழுத்தாளர்

 முருகபூபதிக்கான  பாராட்டு விழா, தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய திகதி பின்னர் அறியத்தரப்படும்.

முன்னைய அறிவித்தலினால் நேர்ந்துவிட்ட அசெகரியங்களுக்கு எமது அவுஸ்திரேலிய தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம்

 வருந்துகின்றது.

தகவல்:  கிறிஸ்டி நல்லரெத்தினம்


தலைவர் – அவுஸ்திரேலிய தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம்.

No comments: