மஹா சிவராத்திரி வியாழன், 11 மார்ச் 2021

ஸ்ரீ  வெங்கடேஸ்வரா ஆலயத்தில், “மகா சிவராத்திரி” 8 வது நாள் “சிவ மஹோத்ஸவம்” கொண்டாட்டங்களுடன் ஒத்துப்போகிறது.


No comments: