சிட்னியில் புதிய சித்திரை தேர்


சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் புதிய சித்திரை தேருக்கு வேலைகள் நடை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது.  மார்ச் மாதம் 27ம்  திகதி தேர்த் திருவிழா நடைபெறும்.

No comments: