சிட்னி துர்க்கா கோவில் - த்வஜாரோஹணம் கொடியேற்றம் - 29/02/2020

விநாயகர் வழிபாடும்  கொடியேற்றமும் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

படப்பிடிப்பு: ஞானி 


No comments: