சர்வதேச மகளிர் தினம் 2020 28/03/2020

.
எமது அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கத்தின் வருடாந்த - அனைத்துலக பெண்கள் தின விழா  எதிர்பாராத கொரோனோ வைரஸ் அச்சுறுத்தலினால்   இரத்துச்செய்யப்பட்டது என்பதை தங்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.


No comments: