பொலிவாக அமையும் அன்றோ ! - ( எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )

          
                     மகிழ்   வோடு   வாழுதற்கு 
image1.JPG                         வழிகள்  பல  இருக்கிறது 
                     அவை மனதில் எடுக்காமல்
                         அல்லல்  பட்டு  நிற்கின்றோம் 
                      கோபம் எனும் குணமதனை 
                            குறைத்து  நாம் வாழ்ந்தாலே 
                       குவலயத்தில் எம் வாழ்வு 
                               குதுகலமாய் அமையும் அன்றோ ! 

                     கோபமது  வந்து  விடின் 
                         குறை சொல்லத் தொடங்கிடுவோம்
                     கோபமது  மேல்  எழுந்தால்
                           கொலை கூடச் செய்திடுவோம் 
                     கோபம்  எனும்  நெருப்பாலே 
                            குடும்பம்  கூட  பொசுங்கிவிடும் 
                     ஆதலினால்  கோபம்  அதை 
                              அனைவருமே ஒதுக்கி வைப்போம் !

                    கோபம்  அது  வந்துவிடின் 
                        குணம்  யாவும்  மாறிவிடும் 
                     குழந்தை  என்றும் பாராமல்
                           குரூரம் அங்கே அரங்கேறும் 
                      பவமதை செய்க என்று 
                             கோபமது தூண்டி நிற்கும் 
                       ஆதலால் கோபம் அதை 
                               அண்டாமல் செய்து நிற்போம் ! 

                      கோபமெனும் குணம்  பெருகின்
                            குறைகள் பல  உருவாகும் 
                      சாபம்  இட்டு  மற்றவரை 
                             சஞ்சலத்தில் ஆழ்த்தி நிற்போம் 
                       பாவம்  செய்யத்  தூண்டுகின்ற 
                              கோபம்  அதை  ஒழித்துவிடின் 
                        பூதலத்தில்  எம்   வாழ்வு 
                                 பொலிவாக அமையும் அன்றோ !           

                   
   
                            
                          


No comments: