அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கத்தின் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான நிகழ்ச்சிகள்

.

                   அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கத்தின் அடுத்துவரும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய தகவலை  அறியத்தருகின்றோம்.
அனைத்துலகப்  பெண்கள்  தின விழா
 11-03-2017 சனிக்கிழமை மாலை 4.00 மணி முதல் இரவு 8.00 மணிவரையில்
பிரஸ்டன் நகர மண்டபம், Gower Street, Preston, Victoria 3072.
17 ஆவது தமிழ் எழுத்தாளர் விழா
06-05-2017 சனிக்கிழமை  5.00 மணி முதல் இரவு 9.00 மணிவரையில்
Stirling  Theological college Auditorium 
 44-60 Jacksons Road,  Mulgrave , Victoria - 3170
இந்நிகழ்ச்சிகளில்  கலந்து  சிறப்பிக்குமாறு   தங்களை  அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
முருகபூபதி  (தலைவர்)   நடேசன்   (செயலாளர் )   தெய்வீகன் ( நிதிச்செயலாளர்)
0416 62 57  66                                  0452 63 19 54                                      0433 00 26 21
                      அவுஸ்திரேலியா  தமிழ்  இலக்கியக்கலைச்சங்கம்
                                    ATLAS Email: atlas25012016@gmail.com

No comments: