அருள்மிகு சிட்னி முருகன் கோயில் வருடாந்தத் திருவிழா - 27/03/2013 - தீர்த்தத் திருவிழா

படப்பிடிப்பு ஞானி
1 comment:

Adiyar, Sydney Murugan said...

Editor,

Where is the " Theertha Kerni " ? You missed the important photo of the full view of the arena.
.Most of the photos shows the crowd and individual not the "Water Cutting Ceremony".