சிட்னியில் சித்திரைத் திருவிழா -2013 21.04.2013


தமிழ் கலை மற்றும் பண்பாட்டுக் கழகம் சிட்னி தமிழர்களின் பேராதரவுடன் நடத்தும்
சிட்னியில் சித்திரைத் திருவிழா -நாள் முழுக்க தமிழர்களின்கொண்டாட்டம் !!
நாள்: 2013 ஏப்ரல் மாதம் 21ம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்: காசில் ஹில் லோயர் ஷோ கிரௌண்ட், காசில் ஹில் 
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி இந்த நிகழ்வில் உள்ளூர் கலைங்கர்களின் கலை நிகழ்சிகள்,குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு அம்சங்கள்உணவுஅரங்கங்கள்விற்பனை அரங்கங்கள் என பல சிறப்புஅம்சங்கள் இடம் பெறுகிறது.


No comments: