புனித பூமியாம் அன்பு இல்லம்
1 comment:

Kalai said...

சிறிலங்கா அரசினால் கைது செய்யப்பட்ட( கோத்தபாயாவீன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் தற்பொழுது இருக்கும்) முன்னாள் விடுதலைப்புலிகளின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான குமரன் பத்ம நாதன் அவர்களின் மேற்பார்வையில் அன்பு இல்லம் நடாத்தப்படுகின்றது.