உள்ளுராட்சி சபைகளின் உத்தியோக பூர்வ முடி


இலங்கையின் வடகிழக்கில் உள்ளுராட்சி சபைகளின் உத்தியோக பூர்வ முடிவுகளின்படி 17 சபைகளை TNA கைப்பற்றியுள்ளது:-
65 ஆம் இணைப்பு 2011 உள்ளுராட்சி தேர்தல் முடிவுகள் குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்களின் நேரடிச் செய்திகள்
65
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபை 
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 16 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 05 ஆசனங்கள்
64
கிளிநொச்சி மாவட்டம் 
பூநகரி பிரதேச சபை 

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி - 06 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 04 ஆசனங்கள் 63
கிளிநொச்சி மாவட்டம் 
பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபை 

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி - 06 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 03 ஆசனங்கள்

62
கொழும்பு மாவட்டம் 
ஹோமாகம பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 19 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 03 ஆசனங்கள் 
சுயேட்சைக் குழு 2 - 01 ஆசனம் 

 61
புத்தளம் மாவட்டம் 
வென்னப்புவ பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 16 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 06 ஆசனங்கள் 
60
கேகாலை மாவட்டம் 
ருவன்வெல்ல பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 11 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 04 ஆசனங்கள் 
 59
குருணாகல் மாவட்டம் 
குளியாப்பிட்டிய பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 14 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 07 ஆசனங்கள் 
சிறிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் - 01 ஆசனம் 

58
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
சாவகச்சேரி பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 12 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 02 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம் 

57
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
ஊர்காவற்துறை பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 04 ஆசனங்கள்
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 01 ஆசனம் 


 56
இரத்தினபுரி மாவட்டம் 
இரத்தினபுரி பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 16 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 06 ஆசனங்கள் 

55
இரத்தினபுரி மாவட்டம் 
எம்பிலிபிட்டிய நகர சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 05 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 02 ஆசனங்கள்  

54
கொழும்பு மாவட்டம் 
கஸ்பேவ நகர சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 10 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 06 ஆசனங்கள்  
மக்கள் விடுதலை முன்னணி  (ஜே.வி.பி) - 01 ஆசனம்
 53
குருணாகல் மாவட்டம் 
மாவத்தகம பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 09 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 04 ஆசனம் 
52
பொலன்னறுவை மாவட்டம் 
எலஹெர பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம் 
51
கொழும்பு மாவட்டம் 
கடுவல மாநகர சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 20 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 07 ஆசனங்கள் 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி  (ஜே.வி.பி) - 01 ஆசனம்

 50
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
வேலணை பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள் 
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 03 ஆசனங்கள் 

49
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
காரைநகர் பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 03 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 01 ஆசனம் 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம் 


48
புத்தளம் மாவட்டம் 
சிலாபம் பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 12 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 05 ஆசனங்கள் 

47
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்
வடமராட்சி தென்மேற்கு பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 15 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 03 ஆசனங்கள்
 46
கேகாலை மாவட்டம்
கேகாலை நகர சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 03 ஆசனங்கள் 

45
கிளிநொச்சி மாவட்டம் 
கரைச்சி பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 15 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 04 ஆசனங்கள்


44
இரத்தினபுரி மாவட்டம் 
வெலிகேபொல பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
சுயேட்சைக் குழு 1 - 01 ஆசனம் 

 43
கேகாலை மாவட்டம் 
வறக்காபொல பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 16 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 05 ஆசனங்கள் 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி (ஜே.வி.பி) - 01 ஆசனம

42
புத்தளம் மாவட்டம் 
நவகத்தேகம பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம் 

41
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 11 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 03 ஆசனங்கள்
23-07-2011 
40
பொலன்னறுவை மாவட்டம் 
வெலிகந்த பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
சிறிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் - 01 ஆசனம்
 39
குருணாகல் மாவட்டம் 
கிரிபாவ பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 07 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 02 ஆசனங்கள் 

38
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
பருத்தித்துறை பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 07 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 02 ஆசனங்கள்


37
மாத்தளை மாவட்டம் 
உக்குவல பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 09 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 04 ஆசனங்கள் 
சுயேட்சைக் குழு 4 - 01 ஆசனம் 


36
குருணாகல் மாவட்டம் 
பொல்கஹவளை பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 15 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 05 ஆசனங்கள் 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி  (ஜே.வி.பி) - 01 ஆசனம்


35
 திருகோணமலை மாவட்டம் 
சேருவில பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 07ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம் 
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 01 ஆசனம் 
34
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
வலிகாமம் தென் கிழக்கு பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 13 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 03 ஆசனங்கள்

33
அம்பாறை மாவட்டம் 
காரைதீவு பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 04 ஆசனங்கள் 
சிறிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் - 01 ஆசனம் 

32
இரத்தினபுரி மாவட்டம் 
பலாங்கொட பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 14 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 05 ஆசனங்கள் 

 31
புத்தளம் மாவட்டம் 
சிலாபம் நகர சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 03 ஆசனங்கள் 

30
மொனராகலை மாவட்டம் 
மொனராகலை பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம் 
----------------------------------------------------
 29
பொலன்னறுவை மாவட்டம் 
ஹிங்குராக்கொட பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 14 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 03 ஆசனங்கள் 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி  ஜே.வி.பி) - 01 ஆசனம்

28
மொனராகலை மாவட்டம் 
சியம்பலாண்டுவ பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 09 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 02 ஆசனங்கள் 

27
திருகோணமலை மாவட்டம் 
திருகோணமலை நகரமும் சூழலும் பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 05 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 03 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம்

26
மாத்தளை மாவட்டம் 
வில்கமுக பிரதேச சபை 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 05 ஆசனங்கள்
சுயேட்சைக் குழு - 02 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 02 ஆசனங்கள்

25
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
பருத்தித்துறை நகர சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 07 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 02 ஆசனங்கள்
----------------------------------------------------

 24
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
சாவகச்சேரி நகர சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 09 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 02 ஆசனங்கள்

23
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
நல்லூர் பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 10 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 02 ஆசனங்கள்

22
காலி மாவட்டம் 
அக்மீமன பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 10 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 03 ஆசனம் 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி  (ஜே.வி.பி) - 01 ஆசனம்

 21
திருகோணமலை மாவட்டம் 
குச்சவெளி பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 06 ஆசனங்கள்
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 02 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம் 
20
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
வலிகாமம் தென்மேற்கு பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 12 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 04 ஆசனங்கள்

19
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 
வலிகாமம் வடக்கு பிரதேச சபை 

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 15 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 06 ஆசனங்கள்

18

அநுராதபுரம் மாவட்டம் 
கல்நேவ பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம்

17
காலி மாவட்டம் 
பத்தேகம பிரதேச சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 11 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 03 ஆசனங்கள்
சுயேட்சைக் குழு 4 - 01 ஆசனம் 
லங்கா சமசமாஜக் கட்சி - 01 ஆசனம் 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி  (ஜே.வி.பி) - 01 ஆசனம்

16
காலி மாவட்டம் 
எல்பிட்டிய பிரதேச சபை 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 10 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 04 ஆசனங்கள்
சுயேட்சைக் குழு - 01 ஆசனம் 
15
கம்பஹா மாவட்டம்
அத்தனகல்ல பிரதேச சபை

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 17 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 05 ஆசனங்கள்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி (ஜே.வி.பி) - 01 ஆசனம்

14
முல்லைத்தீவு மாவட்டம்
துணுக்காய் பிரதேச சபை

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி - 07 ஆசனங்கள்
பிரஜைகள் முன்னணி - 02 ஆசனங்கள்

13
கண்டி மாவட்டம்
அக்குரணை பிரதேச சபை

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 07 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 04 ஆசனங்கள்
ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் - 03 ஆசனங்கள்

12
 அநுராதபுரம் மாவட்டம்
ராஜாங்கனை பிரதேச சபை

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம்
11
யாழ் மாவட்டம்
நெடுந்தீவு பிரதேச சபை

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி - 01 ஆசனம்

 10
திருகோணமலை மாவட்டம்
கந்தளாய் பிரதேச சபை

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 03 ஆசனங்கள்

09
களுத்துறை மாவட்டம்
அகலவத்தை பிரதேச சபை

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 09 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 02 ஆசனங்கள்

08
அநுராதபுரம் மாவட்டம்
நுவரகம்பலாத்த மத்தி பிரதேச சபை

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 12 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 02 ஆசனங்கள்

07

அம்பாறை மாவட்டம்

திருக்கோயில் பிரதேச சபை

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி - 07 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 01 ஆசனம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனம்

 06
கண்டி மாவட்டம்
ஹாரிஸ்பத்துவ பிரதேச சபை

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 11 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 06 ஆசனங்கள்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி (ஜே.வி.பி) - 01 ஆசனம்
ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் - 01

05
யாழ் மாவட்டம்
வல்வெட்டித்துறை நகர சபை

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி - 07
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 02

04
கண்டி மாவட்டம்
யட்டிநுவர பிரதேச சபை

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 15 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 06 ஆசனங்கள்
ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் - 01 ஆசனம்

 03
மாத்தறை மாவட்டம் 
அக்குரெஸ்ஸ பிரதேச சபை சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 09 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 01 ஆசனங்கள் 
மக்கள் விடுதலை முன்னணி (ஜே.வி.பி) - 01 ஆசனம்
02
 நுவரேலியா மாவட்டம் - தலவாக்கலை - லிந்துல நகர சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 07 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 02 ஆசனங்கள்
01
கம்பஹா மாவட்டம் 
 மினுவாங்கொட நகர சபை 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 08 ஆசனங்கள் 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி - 03 ஆசனங்கள்

Nantri: Globaltamilnews

No comments: