ஈழத் தமிழ்ச் சங்கம் விக்டோரியா விடுத்துள்ள அறிவித்தல்

.

கடந்த 32 வருடங்களாக தமிழ்ச் சமூகத்திற்குச் அரிய பல சேவைகள் செய்து வரும் விக்டோரியா ஈழத் தமிழ்ச் சங்கம் பெருமையுடன் வழங்கும், காலஞ் சென்ற மாமனிதர் பேராசிரியர் சி.ஜே.எலியேசர் அவர்களின் ஒன்பதாவது ஆண்டு நினைவுப் பேருரை

Celebrating and Preserving Cultural Heritage

என்ற தலைப்பில் பேருரையை வழங்குபவர்

Anthropology பேராசிரியர் Dr.Rohan Bastin

கலை, கல்விப் பீடம், Deakin பல்கலைக்கழகம், மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா.

நடைபெறும் காலம் :- 24.07.2011 ஞாயிற்றுக் கிழமை பிற்பகல் 02.30 மணி முதல் 5.00 மணிவரை.

நடைபெறும் இடம் :- Rotunda Theater RI, கட்டிடம்; 8. Monash பலகலைக்கழகம் Clayton வளாகம். Wellington Rd, Clayton. மெல்வழி விபரம் 70 G 10

நிகழ்வின் முடிவில் யாவருக்கும் சிற்றுண்டிகள், தேனீர் விருந்து வழங்கப்படும். அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றார்கள் விக்டோரிய ஈழத் தமிழ்ச் சங்கத்தினர்.

No comments: