சிவ மஹோத்ஸவம் திருவிழா. 21/02/2022 - 02/03/2022

SRI VENKATESWARA TEMPLE(SVT)

1 Temple Road, Helensburgh, Sydney, NSW – 2508, Australia
சிவ மஹோத்ஸவம் என்பது ஸ்ரீ சந்திரமெளலிஸ்வரர் மற்றும் தெய்வீக அன்னை ஸ்ரீ திரிபுராசுந்தரி யிடம் ஆசி பெற ஒரு மங்களகரமான விழா.

2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி, கொடி ஏற்றுதல் விழாவுடன் தொடங்கி மார்ச் 2 ஆம் தேதி முடிவடைகிறது.

மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் பிப்ரவரி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும்.

No comments: