அண்மையில் மறைந்த மூத்த எழுத்தாளர் மு. பஷீர் அவர்களுக்கான நினைவேந்தல் அரங்கு -

 இலங்கையில் அண்மையில் மறைந்த மூத்த எழுத்தாளர் மு. பஷீர் அவர்களின்  இலக்கியப்பணிகளை நினைவுகூரும் வகையில் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டுள்ள இணையவெளி அரங்கு  எதிர்வரும் 06 ஆம் திகதி ( 06-06 -2021 ) ஞாயிறு மாலை இலங்கை நேரம் மாலை 5-00 மணி  ஒன்றிணைப்பு : மேமன்கவி          முகநூல் நேரலையில் 

                                    

No comments: