அகில மக்காள் வாருங்கள் ! மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா                       போட்டி பொறாமை எலாம்
                            பொசுக்கியே விட வேண்டும் 
                       வாட்டமுறும் வகையில் என்றும் 
image1.JPG                             வார்த்தை பேசல் நல்லதல்ல 
                        மூத்தவரை மனம் நோக
                                வைப்பதிலே என்ன பயன் 
                         கீழ்த்தரமாய் வரும் நினைப்பை
                                 கிழித் தெறிவோம் வாருங்கள் ! 

                       பெற்றவர்கள் மனங் கலங்க 
                             பிள்ளை செய்தல் கூடாது 
                      சொத்துப்பற்றி சண்டை செய்து
                              சுகம் பறிக்கக் கூடாது 
                       கற்றுத் தந்த ஆசானை 
                            களங்கமுற வரும் நினைப்பை 
                      கடுந்தீயில் போட்டு நின்று
                             கருக்கி நிற்போம் வாருங்கள் ! 

                    நம்பிக்கை எனும் பண்பை
                           நாம் உடைத்தல் நல்லதல்ல 
                   அவநம்பிக்கை எனும் நினைப்பை
                           அறுத்துவிடல் நம் கடனே 
                    கும்பிட்டு தலை குனிதல் 
                             குறைவான செயல் அல்ல
                    கும்பிட்டு வாழ வெண்ணும்
                           குணம் அதனை பிய்த்தெறிவோம் ! 

                      செருக்கோடு சினம் சேர்ந்தால்
                            சிறந்த நிலை அழிந்துவிடும் 
                     பொறுப்பின்றி  நடந்து நின்றால்
                             பொழுது எல்லாம் சிதைந்துவிடும் 
                      அடக்கம் கொண்டு வாழ்வதுதான்
                               அனைவர்க்கும் பொருத்தம் அன்றோ 
                       அமைதி எனும் மருந்தருந்த
                              அகில மக்காள் வாருங்கள் ! 
                   No comments: