பரமாட்டா பொங்கல் 02 02 2019

.
இந்த பொங்கல் விழாவில்  நண்பர்கள் உறவினர்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறது தமிழ்முரசுஅவுஸ்திரேலியா . 
   காலை 9.30 மணிதொடக்கம் 12 மணிவரை 


No comments: