நாவற்குழியில் திருவாசக அரண்மனை திறப்பு விழா


26/06/2018 நாவற்குழியில் சிவபூமி அறக்கட்டளையினால் நிறுவப்பட்ட திருவாசக அரண்மனை திறப்பு விழா இடம்பெற்றது.

இதில் விருந்தினர்களாக, வைத்திய நிபுணர் வை.மனோமோகன், வைத்தியகலாநிதி சிவகெளரி மனோமோகன் தம்பதியர் கலந்து கொண்டனர்.   .
நன்றி வீரகேசரி 
No comments: