தவில் மேதை தெட்சணாமூர்த்தி குறித்த ஆவணப் படம் மற்றும் புத்தக வெளியீடு

.
தவில் மேதை யாழ்ப்பாணம் தெட்சணாமூர்த்தி குறித்த ஆவணப் படம் மற்றும் புத்தக வெளியீடு 

பிரபல ஆவணப்பட இயக்குநர் திரு அம்சன்குமார் இயக்கத்தில் உருவான ஆவணப்பட வெளியீடும் தவில் மேதை தெட்சணாமூர்த்தி அறக்கட்டளை பதிப்பித்த தவில் மேதை லய ஞான குபேர பூபதி யாழ்ப்பாணம் தெட்சணாமூர்த்தி புத்தக  வெளியீடும் இணைந்த நிகழ்வு சிட்னி 
Toongabbie community centre மண்பத்தில் நடைபெறுகிறது. 

25 மார்ச் 2016 (பெரிய வெள்ளி)
காலை  9:00 மணி முதல் 11:00 மணி வரை 

தவில் இசையில் உலகின் பேராற்றல் என்று புகழ்பெற்ற அமரர் தட்சிணாமூர்த்தியின் நினைவுகூரலில் எங்களுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தினர் நண்பர்களையும் அழைத்து வாருங்கள். இந்த இறுவட்டு மற்றும் நூலின் பிரதிகளை மண்டபத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இவற்றுக்காக நீங்கள் தரும் அன்பளிப்புகள் தாயகத்தில் மங்கள இசை வளர்க்க அவர் பெயரிலான அறக்கட்டளை எடுக்கும் நன்முயற்சிகளுக்கு உதவும்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு:
திரு (0403 534 458)
கானா பிரபா (0416 141 792)
ஜெகன் (0405 167 993)
தர்மா (0413 595 589)
பாலா (0404 404 777)