சிட்னி முருகன் கோவில் திருவிழா 14.03.2016 to 25.03.2016 Sydney Murugan kovil

.

அருள்மிகு சிட்னி முருகன் ஆலய அலங்கார உற்சவம் மார்ச் மாதம் 14 ம் திகதி திங்கட்கிழமை ஆரம்பித்து 25 ம் திகதி வைரவர் பொங்கலுடன் நிறைவுறுகின்றது. தேர்த்திருவிழா 23 ம் திகதியும்  பூங்காவனம் 24 ம் திகதியும் இடம்பெற உள்ளது.சிட்னி முருகன் தீர்த்த திருவிழா 23/03/2016


சிட்னி முருகன் தேர்த் திருவிழா 22/03/2016

சிட்னி முருகன் எட்டாம்  நாள் திருவிழா 21/03/2016

 சிட்னி முருகன் ஏழாம்  நாள் திருவிழா 20/03/2016

 


சிட்னி முருகன் ஆறாம்  நாள் மாம்பழ திருவிழா 19/03/2016


 சிட்னி முருகன் ஐந்தாம்   நாள் திருவிழா 18/03/2016


சிட்னி முருகன் நான்காம் நாள் திருவிழா 17/03/2016

.சிட்னி முருகன் மூன்றாம் நாள் திருவிழா 16/03/2016

.
சிட்னி முருகன் ஆலய கொடியேற்றத் திருவிழா 14/03/2016


அருள்மிகு சிட்னி முருகன் ஆலய அலங்கார உற்சவம் மார்ச் மாதம் 14 ம் திகதி திங்கட்கிழமை ஆரம்பித்து 25 ம் திகதி வைரவர் பொங்கலுடன் நிறைவுறுகின்றது. தேர்த்திருவிழா 23 ம் திகதியும்  பூங்காவனம் 24 ம் திகதியும் இடம்பெற உள்ளது.


மார்ச் மாதம் 14 ம் திகதி  இடம்பெற்ற - கொடியேற்றத் திருவிழா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருக்க கோலாகலமாக இடம் பெற்றது .அந்த அழகிய காட்சியை கீழே காணலாம்.

இரவுத் திருவிழா