அருள் மிகு சிட்னி முருகன் கோயில் திருவிழா 2016

.
அருள் மிகு சிட்னி முருகன் கோயில்  திருவிழா  மார்ச் மாதம் 13ம்  திகதி ஆரம்பம்.

கொடியேற்றம்  14 03 2016 திங்கட்கிழமை
தேர்                         22 03 2016 செவ்வாய்க்கிழமை13 - 03 - 2016 விநாயகர் அனுக்ஞை 
14 - 03 - 2016 கொடியேற்றம் 
22 - 03 - 2016 தேர் 
23 - 03 - 2016  தீர்த்தம் 
24 - 03 - 2016 பூங்காவனம்