அமரர் திருமதி அருண் விஜயராணி - அஞ்சலி நினவுப்பகிர்வு

.


           
கடந்த  13-12-2015 ஆம் திகதி அமரத்துவம் எய்திய அருண். விஜயராணியின் நினைவாக நடைபெறும் அஞ்சலி நிகழ்வு  -  நினவுப்பகிர்வு நடைபெறும் இடம்:
              PRESTON CITY HALL
 (284, Gower Street, Preston, Victoria - 3072, Australia)
       காலம்: 31-01-2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை
 மாலை 4.30 மணிமுதல் மாலை 6.30 மணி வரையில்.
  தங்கள் வரவை தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
தகவல்:-
திரு. அருணகிரி ( கணவர் )     0416 25 5363

                arun16354@gmail.com