மரண அறிவித்தல்

.
                                       மூத்த எழுத்தாளர் காவலூர் ராஜதுரை காலமானார்

 
தோற்றம் - 13.10. 1931      - மறைவு 14.10.2014

மரியாம்பிள்ளை டேவிட் (காவலூர்) ராஜதுரை (வசீகரா விளம்பர நிறுவனத்தின் நிறுவனர்)14.10.2014 அன்று சிட்னியில் காலமானார்

Mariampillai David (Kavaloor) Rajadurai, Founder of Vashicara Advertising passed away on 14 October 2014 in Sydney, Australia. Beloved husband of Grace Kanagamalar (Sydney) loving father of Abeyan, Naveenan, Vaseekaran, Jordan Susilan and Deemathi Percival, loving brother-in-law of late Edward and Winfred Thurairajasingam, late Thangamalar and late  Ambigapathy, Ruth Packiamalar and Walter Rajasooriar, late Navaratnam Muthiah, late Kulamany and Anton Rajasingam (Rajasingham Industries ), Ranjithamalar and Christy Manoharan, Jeevamalar and Sri Candappa, loving father-in-law of Maureen Dushyanthy, Matthew Percival, loving grandfather of Velanthi Aadharshana and Bernard Soertsz, Jonathan Janahan, Angeline Nitharshana, Karthika Charmi, Jordina Gracy and Soraya Brooke, Rachel Vivekana, Carissa Saathana, Korban Sukunan, Shara Eliza Iniyal and Anika Vanam. 

Viewing on 20 Monday October 2014 at Redgum Function Centre, 2 Lane St, Wentwrothville, NSW, Australia from 6-8 pm. 

Cremation on 21 Tuesday October 2014 at Rookwood Crematorium Lidcombe, NSW, Australia at 11.30 

Contact Vasee +61499959909 (vasee2208@hotmail.com) Sydney mobile or Naveenan +61408684519 (edilbert@hotmail.com) Sydney mobile. 

No comments: