மரண அறிவித்தல்

.

                                       மரண அறிவித்தல்                                                                 
             
    திரு. ராஜசிங்கம் அரியரட்ணம் மக்கன்ரையர்


                             மறைவு  14 .12 .2012
Rajasingham Ariyaratnam Macintyre passed away on 14 December 2012.
 
He is the father of  Rabindranath and Yohan. Jennifer Joseph is his former wife.
 
He is the brother of Ernest Macintyre, Gandhi Macintyre, the late Chelvasingham

Macintyre, and Evelyn Macintyre

The funeral will be at South Chapel, Rookwood Cemetery between 3:30pm and 4:15

pm on Wednesday 19 December.
 

No comments: