மனம் நிறைந்த தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்எமது அன்பான வாசகர்களுக்கு
மகிழ்ச்சி பொங்க
செல்வம் சிறக்க
மனம் நிறைந்த தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.

ஆசிரியர் குழு

3 comments:

kirrukan said...

ஆசிரியர் குழுவுக்கும் ,வாசகர்களுக்கும் கிறுக்கனின் இனிய தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

kalai said...

தைப் பொங்கல் தினம் தான் தமிழர் திரு நாள் . அதுதான் தமிழர்களுக்கு முதல் நாள்

kirrukan said...

[quote]kalai said...
தைப் பொங்கல் தினம் தான் தமிழர் திரு நாள் . அதுதான் தமிழர்களுக்கு முதல் நாள் [/quote]

,

கலை யார் சொன்னது ....கருனாநிதியோ....?அவர் உதையும் சொல்லுவார் பிறகு சோனியாவுடன் சேர்ந்து எங்களை அழிக்கவும் நிற்பார்