வன்னி ஹோப் (VANNI HOPE) ஏறாவூர் தமிழ் மகா வித்தியாலயம் ஏறாவூர் மட்டக்களப்பு விளையாட்டு அபிவிருத்தி அனுசரணை

 "இன்று ஒருவர் புன்னகைக்க காரணம்"

மட்டக்களப்பு, ஏறாவூர், ஏறாவூர் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் விளையாட்டு மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்தி, வன்னி ஹோப் பெருமையுடன் ங்கள் கல்வி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை முன்வைக்கிறது. பெண்கள் ஹாக்கி அணிக்கு விளையாடவும், செழிக்கவும், சிறந்து விளங்கவும் புதிய விளையாட்டு ஜெர்சிகளை நாங்கள் வழங்கும்போது, இளம் விளையாட்டு வீரர்களின் உற்சாகத்திற்கு சாட்சியாக இருங்கள்!

📹வன்னி ஹோப் களின்  சமீபத்திய வீடியோவில் அனைத்து செயல்களையும் உற்சாகமூட்டும் தருணங்களையும் காணவும்:

No comments: