இலக்கியவெளி நடத்தும் இணையவழிக் கலந்துரையாடல் - அரங்கு 27 “தமிழில் மொழிபெயர்ப்புச் செயற்பாடுகள்”


நாள்:
         ஞாயிற்றுக்கிழமை 12-02-2023       

நேரம்:     

 இந்திய நேரம் -        மாலை 7.00      

இலங்கை நேரம் -   மாலை 7.00      

கனடா நேரம் -         காலை 8.30        

இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 1:30 

 

வழி:  ZOOM

 

Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

 

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09              

சிறப்புப் பேச்சாளர்கள்:

 

‘சிங்களப் புனைகதை மொழிபெயர்ப்புச் சிக்கல்களும் தீர்வு முன்மொழிவுகளும்’  - லறீனா அப்துல் ஹக் 


‘ஈழத்து கவிதை மொழிபெயர்ப்புகள் -  சி.ரமேஷ்

 

‘மொழிபெயர்ப்பு வளர்ச்சியில்  பெண்கள்' - இரா பிரேமா


மேலதிக விபரங்களுக்கு:  - அகில்  001416-822-6316

 

No comments: