“கு.சின்னப்ப பாரதியின் புனைவெழுத்துக்கள்” 07/08/2022

 இலக்கியவெளி 

 

நடத்தும்


இணைய வழி  கலந்துரையாடல் - அரங்கு 22

“கு.சின்னப்ப பாரதியின் புனைவெழுத்துக்கள்

 

நாள்:         ஞாயிற்றுக்கிழமை 07-08-2022       

நேரம்:     

 இந்திய நேரம் -        மாலை 7.00      

இலங்கை நேரம் -   மாலை 7.00      

கனடா நேரம் -         காலை 9.30        

இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 2:30 

 

வழி:  ZOOM, Facebook

 Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

 

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09

                     

Facebook live:

https://www.facebook.com/ilakkiyavelicom/

 பேச்சாளர்கள்:

 

பேராசிரியர் க.பஞ்சாங்கம்

எழுத்தாளர்  பாரதிபாலன்

முனைவர் இரா.ஸ்ரீவித்தியா

முனைவர் பா.இரவிக்குமார்

 

ஒருங்கிணைப்பு: அகில் சாம்பசிவம்

 

மேலதிக விபரங்களுக்கு:  - 001416-822-6316

No comments: