முதலாவது அனைத்துலக சிலப்பதிகாரமாநாடு மலர்


இதுவரை தமிழகத்தில் இது போன்ற  மலர் தயாரிக்கப்படவில்லை என்று பேசுகின்ற அளவிற்கு 700 பக்கங்களில் 140 ஆய்வுக்கட்டுரைகளை பதிவுசெய்து முதலாவது அனைத்துலக சிலப்பதிகார  மாநாட்டில் சிட்னியில்  வெளியிட்ட பெருமையும் சிட்னி தமிழ் இலக்கிய கலை மண்றத்திற்கு  சாரும்.  

சிட்னி ஸ்ரீ துர்காதேவி தேவஸ்தானத்தில் சிலப்பதிகார மாநாடு மலர் விற்பனையாகின்றது ($20 மட்டுமே)  Tel: 02 9644 6682


No comments: