சதீஸ் வர்சனின் மகன் Lydian Nadashwaram உலகத்தில் முதன்மையான பியானோ வாத்திய கலைஞர்

.

இசையமைப்பாளர் சதீஸ் வர்சனின் மகன் Lydian Nadashwaram உலகத்தில் முதன்மையான பியானோ வாத்திய கலைஞராக நிரூபித்துள்ளார். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு எமது ATBC கலைவிழாவுக்கு வந்து இசை முழங்கி எல்லோரையும் ஆச்சரியத்தி ஆழ்த்தியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  இவர் பியானோ மாத்திரமல்ல Drums வாசிப்பதிலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்.

No comments: