பெரும் பேறாய் போற்றுகின்றோம் ! - மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண்... அவுஸ்திரேலியாimage1.JPG               முண்டாசுக்   கவிஞனே   நீ
                   மூச்சுவிட்டால் கவிதை வரும் 
              தமிழ் வண்டாக நீயிருந்து
                      தமிழ் பரப்பி நின்றாயே 
              அமிழ் துண்டாலே வருகின்ற 
                     அத்தனையும் வரும் என்று 
               தமிழ் உண்டுமே பார்க்கும்படி
                      தரணிக்கே உரைத்து நின்றாய் 

              ஏழ்மையிலே நீ   இருந்தும்
                    இன் தமிழை முதலாக்கி
              தோள் வலிமை காட்டிநின்று 
                    துணிவுடனே உலவி வந்தாய் 
              வாய்மை கொண்டு  நீயுரைத்த
                     வரமான வார்த்தை எல்லாம்
               மக்களது  மனம் உறையின்
                      வாழ்வு வளம் ஆகிடுமே 

              அடிமை  எனும்  மனப்பாங்கை 
                   அழித்துவிட  வேண்டும் என்றாய் 
              அல்லல்  தரும்  சாதியினை 
                     தொல்லையென  நீ  மொழிந்தாய் 
               பெண்மைதனை  சக்தி  என்று 
                        பெருங்குரலில் நீ  மொழிந்தாய் 
               பெரும் புலவா உனையென்றும்
                         பெரும்  பேறாய் போற்றுகின்றோம் 
                       

                      


                     1 comment:

Anonymous said...

arumaiyaana kavithai


Rajese