பரமட்டா பொங்கல் 2018

.
பரமட்டா பொங்கல் 2018, தமிழர்களின் பொங்கல் திருநாள் . தை மாதம் 13 ம் திகதி சனிக்கிழமை  காலை 9.30 மணியில் இருந்து பிற்பகல் 1.30 மணிவரை பரமட்டா சதுக்கத்தில்  ( infront of town Hall) இடம்  பெற உள்ளது.No comments: