கந்தபுராணம் சூரபதுமன் வதை படலம் - சி மருதபிள்ளை அவர்கள் செய்த பொழிப்புரை

.


கந்தபுராணத்தில் முக்கிய பகுதியான சூரபதுமன் வதை படலம் - சி மருதபிள்ளை அவர்கள் செய்த பொழிப்புரை 1965 வெளிவந்தது கீழே காணலாம்.கீழேயுள்ள சுட்டிகளில் நீங்கள் அவற்றை PDF வடிவில் தரவிறக்கம் செய்யலாம்.

கருப்பு வெள்ளையில்,

வண்ணத்தில்,

உங்களிடம் இது போன்ற "சூரபதுமன் வதை படலம்" பழமையான புத்தகங்கள் இருந்தால் அவற்றை எண்ணிமைப்படுத்த (Scan and Digitize) ஆர்வமாக உள்ளோம்.

No comments: