மரண கானா விஜியின் நேர்காணல்

.
டங்காமாரி ஊதாரி.... என்ற பாடலைப் பாடிய கானா பாடகர் 
மரண கானா விஜியின் நேர்காணல். மெரீனா கடற்கரை உங்களுக்கு தங்கமாக தெரியும்  ஆனா எங்களுக்கு ? 
No comments: