மதுவந்தி பாடிய யோகர்சுவாமியின் நற்சிந்தனை பாடல்

.
மதுவந்தி பகீரதன் சனிக்கிழமை 12 03 2016 அன்று வாய்ப்பாட்டு  அரங்கேற்றத்தில் பாடிய சிவ யோகர்சுவாமியின் நற்சிந்தனை பாடல்