சிட்னி துர்க்கை அம்மன் தேவஸ்தானம் அலங்கார உத்சவம் 13 02 16

.

13 - 02 - 2016   Sat   சிட்னி துர்க்கை அம்மன் தேவஸ்தானம் அலங்கார உத்சவம் ஆரம்பம் 

22 - 02 - 2016   Mon  சிட்னி துர்க்கை அம்மன் தேவஸ்தானம் மகா மக தீர்த்தோற்சவம்

24 - 02 - 2016   Wed  சிட்னி துர்க்கை அம்மன் தேவஸ்தானம் அலங்கார உத்சவம் நிறைவு நாள்