சிட்னி , மெல்பேர்ன் திரை அரங்குகளில் காண்பிக்கப்படுகிறது காக்கிச் சட்டை

.
அரங்கு நிறைந்த காட்சிகளாக சிட்னி திரையரங்கில் காக்கிச் சட்டை. இத்திரைப்படம் வரும் மார்ச் 11ம் திகதிவரை சிட்னியில் காண்பிக்கப்படவுள்ளது


No comments: