சூப்பர்சிங்கர் வாக்குகள் வெளியில் வந்தது

.

சூப்பர்சிங்கர் வாக்குகள் வெளியில் வந்தது, விஜய் ரீவின் கள்ளம் பிடிபட்டது!


சூப்பர்சிங்கர் வாக்குகள் வெளியில் வந்தது. விஜய் ரீவின் கள்ளம் பிடிபட்டது.
நடந்த சுப்பர்சிங்கர் போட்டியில் இதுவரை காலமும் இல்லாத அளவு உலக பரப்பில் பரந்து வாழும் தமிழ்மக்கள் அனைவரும் ஆர்வத்தோடு வாக்களிக்க விஜய் ரீவியோ தான் நினைத்த போட்டியாளர் வெற்றிபெறவேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வாக்குகளை அறிவிக்க விடாது முடிவினை அறிவித்தது நீங்கள் யாவரும் அறிந்ததே..! ஆனால் இப்போழுது சிலரால் இவர்களின் வாக்குகள்.
வெளிச்சத்திற்க்கு வந்திருக்கின்றன. அதன் அடிப்படையில்
Total Votes 15,840,172
Jessica 10,353, 440
Anushya 2,103,555
Spoorthi 1,311,630
Srisha 1,102,017
Haripriya 506,221
Bharath 463,309
இவ் முடிவுகள் உத்தியோக பூர்வமற்றவையாக இருந்தாலும் முடிவினை அறிவிக்கும் போது விஜய் ரீவி வாக்குகளை அறிவிக்காதமையினால் ஏதோ ஒரு கள்ளத்தனம் இருப்பது நம்ப முடிகின்றது. இவ் வாக்கு முடிவினை நம்பகூடியதாகவும் இருக்கின்றது. எது எப்படியோ அனைத்து மக்களையும் விஜய் ரீவி ஏமாற்றி விட்டது என்பதே உண்மை.
nantri puthinamnews.com

No comments: