யாழ் இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்தின் கீதவாணி விருதுகள் 2013

.
யாழ் இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க கீதவாணி விருதுகள் 2013 எதிர் வரும் ஜூன் மாதம்  22 ம் திகதி நடைபெற உள்ளது . பாட விரும்புவோர் ஏப்பிரல் மாதம் 8ம் திகதிக்கு முன்பு தொடர்புகொள்ளுங்கள் .