சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் நவராத்திரி விழா

.
சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம்பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் நவராத்திரி விழாவின் ஒரு காட்சியை தமிழ்முரசு வாசகர்களுக்காக படப்பிடிப்பாளர் ஞானி தந்திருக்கிறார்.


No comments: