ஹோம்புஷ் தமிழ்க் கல்வி நிலைய வருடாந்த பரிசளிப்பு விழாவும் விருந்தும் 2011

ஹோம்புஸ் தமிக்கல்வி நிலையத்தின் வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா சென்ற சனிக்கிழமை இடம்பெற்றது. அதில் திறமையான மாணவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு பரிசில்கள் வழங்கப்பட்டது. அதில் சில மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் கீழே உள்ள படங்களில் காணலாம்.

No comments: