ஆப்கானிஸ்தானில் நேட்டோ படைகளின் நிலையைப் பாருங்கள்.

.
வெள்ளை மாளிகைகளில் தலைவர்களின் வாழ்வை கற்பனை செய்து பாருங்கள்.....?
No comments: