எனக்குப் பிடித்த ஹருணி ஸ்ரீனிவாஸ் பாடல் - Arasu


 .
Super singer 3 என்று விஜே தொலைக்காட்சியில் பாடல் நிகழ்ச்சியொன்று நடைபெற்று வருகின்றது அரை இறுதிப் போட்டிக்கு அடுத்தவாரம் செல்ல இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியி;ல் சென்றவாரம் தமிழ்ப் பின்னணிப்பாடகர்கள் பலருடன் சேர்ந்து இந்த புதிய போட்டியாளர்கள் பாடியிருந்தார்கள். அதில் ஸ்ரீனிவாஸ் என்பவர் ஹருணியுடன் இணைந்து பூக்கள் பூக்கும் தருணம் என்ற மதராசுப்பட்டணம் என்ற திரைப்பட பாடலை பாடியிருந்தார். நெஞ்சைக் கொள்ளை கொள்ளும் வகையில் அந்த புதிய போட்டியாளர் பாடியிருந்தார் என்னை மிகவும் கவர்ந்திருந்தது அதை வாசகர்களும் பார்ப்பதற்காக தருகின்றேன்.

No comments: