தீலீபனின் கனவு

.


சுற்றி நின்று
நாம் அழுதோம்
தீ நூரவில்லை
தீலீபன் வைத்த தீ
இன்னும் அணையவில்லை

ஆங்காங்கே எரிகிறது
ஆரும் கேட்கவில்லை
ஆகாயம் கூட இப்படி
அழுததில்லைகண்டங்கள் தாண்டி
தீ முண்ட போதும்
கனதியான யாரும்
கண்டுகொள்ளவில்லை

தீலீபனின் கனவு
தீராமல் போச்சு-கொடும்
தீ மூண்டு ஈழம்
எரிந்து சாம்பலாச்சு

பாரதமும் எம்மை
பழி தீர்க்கல்லாச்சு-இதை
பாராமல் உலகம்-ஏன்
நின்று போச்சு-தீலீபா

மூவெட்டு ஆண்டுகள்
உருண்டோடிப் போச்சு
முள்ளிவாய்க்காலா-தமிழன்
முற்றுப் புள்ளி ஆச்சு.

கவிஞர் ஆவூரான்.

No comments: