குயின்ஸ்லாந்து மானில யசி சூறாவளி

.
குயின்ஸ்லாந்து மானிலத்தில் வீசிய ஜசி சூறாவெளியால் வாழைத் தோட்டங்கள் தென்னந் தோட்டங்கள் என்பவை முற்றாக சேதமடைந்துள்ளது. ஓரிரு வாரங்களில் வாழைப்பழ விலை 12 டொலர்கள் வரை செல்லலாம் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.


No comments: